Hiển thị tất cả 4 kết quả

TOÀ NHÀ CỬU LONG OFFICCE

Giá: 14 usd/m2

Diện tích: 84 - 107 - 174 m²

Vị trí: 50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

14$

TOÀ NHÀ MỘC GIA CỬU LONG

Giá: 14 usd/m2

Diện tích: 159 - 237 m²

Vị trí: 6-8-10 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

14$

TOÀ NHÀ SABAY CỬU LONG

Giá: 11.5 usd/m2

Diện tích: 50 – 70 – 127 m²

Vị trí: 9 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

12$

TOÀ NHÀ SABAY CỬU LONG

Giá: 16 usd/m2

Diện tích: 90 - 180 – 360 m²

Vị trí: 5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

16$