MỘC GIA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

11$

Giá 11 đ/tháng
Vị trí 1039 Cách mạng tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình
Diện tích 60 – 100 – 170 m²
Loại sản phẩm:
Quận Tân Bình

Cho thuê văn phòng Quận Tân Bình, Tòa nhà Mộc Gia đường Cách Mạng Tháng Tám