GIC TOWER CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

16$

Giá 16 đ/tháng
Vị trí 326 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3
Diện tích 30 – 55 – 70 – 90 m²
Loại sản phẩm:
Quận Quận 3

Cho thuê văn phòng Quận 3 Tòa nhà GIC Tower 326 CMT8