TSA BUILDING HOÀ HƯNG

11$

Giá 11 usd/m2
Vị trí 91/6P Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10
Diện tích 70 - 100 - 120 m²
Hướng nhà Bắc
Hạng tòa nhà: Văn Phòng Giá Rẻ
Quận Quận 10

Cho thuê văn phòng Quận 10 Toà nhà TSA Building 91/6P Hoà Hưng