GIC TOWER ĐINH TIÊN HOÀNG

17$

Giá 17 đ/tháng
Vị trí 90 – 92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1
Diện tích 35 – 60 – 85 – 100 m²
Loại sản phẩm:
Quận Quận 1

Cho thuê văn phòng Quận 1 Tòa nhà GIC Tower 90-92 Đinh Tiên Hoàng.